Hafan

Cyflymu Mewnwelediad, Rhagwelediad a Gwybodaeth Newydd o Ddata


WALES DATA NATION ACCELERATOR

“Mae datblygu Cymru’n “genedl ddata” yn berthnasol iawn i’n cenhadaeth, a gall y Swyddfa Ystadegau Gwladol elwa’n sylweddol o ddatblygu Cyflymydd Cenedl Ddata a chyfrannu ato – yn benodol, drwy wella technegau a theori sydd wedi’u halinio â ffynonellau data newydd, fel cyfryngau ar-lein a materion cymdeithasol, ynghyd â sgiliau a hyfforddiant uwch. Mae hyn yn mynnu arbenigedd trawsddisgyblaethol sy’n ymwneud â defnyddio data, y mae Prifysgolion yng Nghymru mewn sefyllfa dda i’w ddarparu.”

– Syr Ian Diamond, Ystadegydd Cenedlaethol y DU, Swyddfa Ystadegau Gwladol

“Mae Siemens eisoes wedi meithrin perthnasoedd cryf yng Nghymru, ac mae cyfle sylweddol i adeiladu ar asedau, seilwaith a buddsoddiadau data sylweddol. Mae’r Cyflymydd Cenedl Ddata yn ymddangos yn gyfle gwych i ddod â’r asedau, y buddsoddiadau a’r partneriaid hyn ynghyd mewn ffordd unigryw, i fynd i’r afael â heriau
mewn ffordd drawsddisgyblaethol, a datblygu a phrofi atebion arloesol
a fydd yn dwyn budd gwirioneddol a sylweddol.”

– Yr Athro Paul Beasley, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu’r DU, Siemens

Prosiectau Diweddar

Symudiad Cronig

Monitro cerddediad sy’n ymwybodol o gyd-destun yn y gymuned ar gyfer cleifion ag anhwylderau symud cronig

Modelu COVID

Modelu a Rhagfynegi Digwyddiadau Clinigol Prin ar gyfer Cleifion â COVID

Cysylltu â ni


Cliciwch ar y botwn isod i gael rhagor o wybodaeth am sut i gysylltu â ni

Ffurflen Gysylltu

Ffurflen Gysylltu

Cyntaf
Cyfenw

Edrychwch ar Ein Llyfryn!

Ein cenhadaeth yw arwain y Cyflymydd Cenedl Ddata drwy gweithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau eraill i gyd-ddatblygu atebion arloesol i heriau cymdeithasol a diwydiannol allweddol.

Mae croeso i chi weld ein llyfryn am fwy o wybodaeth trwy glicio ar y botwm isod.