Rhagweld y Galw am Ynni ar gyfer hyblygrwydd system bŵer gan ddefnyddio dysgu peirianyddol