Monitro deallusrwydd artiffisial o iechyd ac amrywiaeth mawndiroedd