Monitro cerddediad sy’n ymwybodol o gyd-destun yn y gymuned ar gyfer cleifion ag anhwylderau symud cronig