Modelu a Rhagfynegi Digwyddiadau Clinigol Prin ar gyfer Cleifion â COVID