Marchnad Cadwyni Cyflenwi Digidol: Pensaernïaeth llyn data a pheiriant dilysu AI