Defnyddio deallusrwydd artiffisial a data mawr i wneud y gorau o benderfyniadau rheoli tir ar gyfer lleihau perygl llifogydd afonydd